Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

No Jabatan Unduh LHKPN
1 Kepala Dinas Dokumen LHKPN
2 Sekretaris Dokumen LHKPN
3 Kepala Bidang Destinasi Wisata Dokumen LHKPN
4 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dokumen LHKPN
5 Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dokumen LHKPN
6 Kepala Bidang Pemasaran Dokumen LHKPN